History of Barangay San Antonio

Ang barangay San Antonio mula noong 1901 hanggang 1910 ay walang tao kundi mga hayop at pawing kahoy lamang ang inyong makikita. Dito ay walang natirang tao sinuman. Noong 1910 ang pamilyang Antonio Maliksi at ang kanyang kapatid na si Dionisio Maliksi ay nasadsad sa lugar na ito. Ang mga pamilyang ito na nasabi ang siyang kaunaunahang tao ditto sa Islang ito. Sila ay galing sa lalawigan ng Batangas. Pagkatapos ay may dumating naman ibang pamilya galing sa lalawigan ng Batangan dito ay ang pamilyang Benito Marquez. Sila ang mga taong nagtanim ng niyog sa Islang ito. Ang Islang ito ay walang pangalan. Ang pangalang San Antonio ay nanggaling sa pamilyang Antonio Maliksi na siyang kaunaunahang Kabesa de Barangay noong panahong iyon. Ang mga tao ay dumami na nang dumami sa lugar na ito. Mula noong 1910, 1935 si Antonio pa rin ang Kabesa de Barangay. Di nagtagal ay siya ay namatay at humalili si Geralberto Apostol na naging Kabesa de Barangay. Pagkatapos ng kanyang panunungkulan ay humalili naman si Emiliano Maliksi na anak naman ni Antonio Maliksi.

Nang taong 1935 hanggang 1950 bilang kapitan ng barangay sa San Antonio pagkatapos ng kanyang panunungkulan sumunod naman si Macario Villaruel, mula noong 1950-1952 ang sumunod dito noong 1956-1958 ay si Eusebio Tremotsa, pagkatapos ay sumunod ay si Ernesto Castillo at ng taong 1966-1979 ay si Andres Magsino. At ang humalili sa kanya ay si Nemesio Marquez, 1980-1985. Nang taong 1988 ang naging bagong halal na kapitan ay si Bb. Teresita Marquez.

Ang mga naging unang guro ditto ay sina Robustiano Quinto, Ambrsio Magbuhos, Adoracion Mora at Paterno Montiel at ang nasa kasalukuyang nagtuturo dito ay sina G. Honorato Marquez, na sila na ang nagpatuloy ng pagpapabuti ng paaralan ng nasabing paaralan.